OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE


OBJEDNÁVKA OBRAZU

 1. Vyberte o jaký typ obrazu máte zájem. 
 2. Vyberte variantu, čím má být vyhotoven ( tužka, rudka, uhel, pastelkami). Pokud nevyberete, bude obraz zhotoven tužkou.
 3. Vyberte velikost obrazu. Pokud nevyberete, bude zhotoven obraz ve velikosti A4.
 4. Zvolte rychlost zhotovení obrazu a počet požadovaných kusů stejného obrazu.
 5. V dolní části nahrajte fotografii (popř. fotografie), podle které má být obraz vyhotoven.
 6. Do poznámky můžete vepsat bližší požadavky, v případě karikatury prosím uveďte charakteristiku dané osoby - koníčky apod.
 7. Klikněte na ULOŽIT.
 8. Klikněte na PŘIDAT DO KOŠÍKU. 
 9. Poté je objednávka obrazu uložena v košíku. Můžete POKRAČOVAT V NÁKUPU nebo kliknutím na ZAPLATIT přejít do košíku.
 10. Pokud již máte vlastní účet v e-shopu, stačí se přihlásit a všechny další údaje již budou doplněny. Pokud u nás nakupujete poprvé, můžete si účet vytvořit kliknutím na REGISTROVAT nebo učinit jednorázový nákup kliknutím na OBJEDNAT BEZ REGISTRACE. 
 11. Vyplňte povinné údaje o Vás a adresu, kam má být zásilka doručena a klikněte na ULOŽIT.
 12. Vyberte způsob dopravy a seznamte se s podmínkami služby, jejichž odsouhlasení je podmínkou dokončení objednávky.
 13. Vyberte způsob platby.
 14. Zobrazí se shrnutí objednávky, kterou prosím pečlivě zkontrolujte. Je-li objednávka v pořádku, klikněte na POTVRDIT OBJEDNÁVKU.
 15. Zkontroluji kvalitu fotek a poté přijmu objednávku. Pokud fotky nebudou dobré, nejprve Vás zkontaktuji.
 16. Po přijmutí objednávky Vám příjde automaticky vygenerovaný e-mail, s informací o stavu objednávky.
 17. Termín vyhotovení obrazu je cca 1 měsíc od data objednání, pokud se nedohodneme na jiném termínu. Termín vyhotovení do 1 měsíce od data objednání se pokusím dodržet, ale jelikož je kreslení a malování obrazů umělecká činnost a zakládám si na osobním přístupu se zákazníkem, někdy se na některých obrazech zdržím déle, než předpokládám a tím se mi mohou posunout termíny vyhotovení dalších objednávek. Pokud se blíží termín vyhotovení, zákazníka informuji v jaké fázi vyhotovení se obraz nachází.
 18. Poukažte platbu na můj účet 2200247306/2010 VS číslo objednávky.Tato platba je vratná pouze v případě, že nebudete s obrazem spokojeni a odmítnete ho. Vždy posílám mailem náhled obrazu k odsouhlasení. V případě, že nebudete reagovat na e-maily, tel. a podobné výzvy, platbu si ponechám. Proč platba předem? VYBÍRÁNÍM PLATBY PŘEDEM SE JISTÍM V KOMUNIKACI SE ZÁKAZNÍKEM. ZÁKAZNÍKOVI, KTERÝ PO ZASLÁNÍ NÁHLEDU PŘESTANE ODPOVÍDAT NA E-MAILY A NEBERE TELEFON PENÍZE NEVRACÍM, JELIKOŽ NAD DÍLEM JSEM STRÁVILA SPOUSTU ČASU A ZASLOUŽÍM SI SLUŠNÉ JEDNÁNÍ. POKUD SE ZÁKAZNÍKOVI NEBUDE OBRAZ LÍBIT A KOMUNIKUJE, PENÍZE MU VRÁTÍM, NA STEJNÝ ÚČET, ZE KTERÉHO BYLY ODESLÁNY ! Děkuji za pochopení. 99% mých zákazníků jsou slušní lidé,a to 1% to pokazí všem. Je vyčerpávající, když večer místo toho abych byla doma s rodinou, jsem v ateliéru, jelikož jsem slíbila dokončit obraz. Pošlu náhled a odpověď žádná. Tel. číslo patří úplně někomu jinému a tak věřím, že se paní ozve. Několikrát do týdne se zamyslím, třeba se jí něco stalo a nemůže. Pak zjistím, že paní opravdu nic není. Náhled obrazu i s mým vodoznakem má na profilu sociální sítě a vůbec jí netrápí, že nezaplacený originál mi zůstal v ateliéru :-( .
 19. Platbu uhraďte nejpozději do 10ti dnů od data objednání obrazu. V případě že nebude uhrazena, termín vyhotovení se prodlužuje o každý další den prodlení platby. Pokud platba nebude uhrazena do 30ti dnů, objednávka bude stornována. 
 20. I když bude platba uhrazená ihned, druhý den po objednání obrazu, info o připsání platby obdržíte cca do týdne.
 21. Pokud je platba připsaná např. do druhého dne od objednání obrazu, nezavazuje mě to k tomu, že bude obraz obratem hotov. Budu se držet sjednaného termínu, jste v pořadníku.
 22. Obraz vyhotovím a pošlu náhled hotového díla e-mailem k odsouhlasení.
 23. Po odsouhlasení náhledu obrazu, obraz do 2 prac. dnů odesílám dle způsobu, který jste si objednali.
 24. Příplatek za urychlené vyhotovení do 3 kalendářních dnů + 50% z ceny obrazu, do 7 kalendářních dnů + 25% z ceny obrazu. Obraz následující den ode dne schválení náhledu odesílám jako Balík do ruky s dodáním do druhého dne ( ve způsobu dopravy zaškrtněte Balík do ruky, příp. na poštu)

PŘIHLÁŠENÍ NA KURZ KRESLENÍ NEBO MALOVÁNÍ

 1. Vyberte kurz, počet kusů (tj. kolik osob přihlašujete) a klikněte na PŘIDAT DO KOŠÍKU. Pozor, ať si objednáte kurz s datem, na který máte zájem přijít. Můžete si zaplatit jen místenku, v tom případě kliknete na produkt ZÁLOHA a zbytek doplatíte dle dohody, na účet nebo na místě kurzu hotově. Nebo kupujete PLNOU CENU a tímto si uhradíte celou částku za kurz.

 2. Přijde Vám automaticky vygenerovaný e-mail. Následně vyčkejte na odpověď, zda je ještě volné místo. Pokud ano, potvrdím objednávku. 

 3. Záloha za kurz není vratná! Zálohu vracím pouze v případě, že kurz bude zrušen z mé strany. Zálohu nevracím ani i když uvedete jako důvod nemoc. Můžete si sehnat náhradníka, který se účastní kurzu místo Vás. Tyto podmínky jsou takto stanoveny proto, že ze zálohy kupuji pomůcky na kurz pro účastníky a záloha slouží zároveň jako Vaše místenka na kurzu. 

 4. Při neuhrazení zálohy mohu Vaše místo uvolnit komukoliv jinému. Vy budete informován o tom, že je Vaše místo obsazeno někým jiným, nejpozději 1 den před kurzem.
 5. Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou - můžete koupit kurz za plnou cenu nebo uhradit jen zálohu 300,- na účet nebo hotově a poté bude doplatek ceny na kurzu, případně dle dohody. Pokud rovnou zaplatíte plnou cenu a nebudete se poté moci kurzu zúčastnit, vrátím Vám rozdíl ceny po odečtení zálohy.
 6. Ostatní kurzy -  můžete koupit kurz za plnou cenu nebo uhradit jen zálohu 200,- na účet nebo hotově a poté bude doplatek ceny na kurzu, případně dle dohody. Pokud rovnou zaplatíte plnou cenu a nebudete se poté moci kurzu zúčastnit, vrátím Vám rozdíl ceny po odečtení zálohy.
 7. Při platbě plné ceny si můžete vyžádat dárkovou poukázku. Také můžete zakoupit dárkový poukaz v určité hodnotě, i bez určení konkrétní služby, tu si následně obdarovaný může vybrat sám. V případě, že poukaz je zakoupen na daný termín, v případě, že se osoba na kurz nedostaví, strhávám z poukazu zálohu, dle částky zálohy, která je uvedená na daný typ kurzu v e-shopu. Po termínu platnosti poukazu je poukaz neplatný.

 

PODROBNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY:

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě.

Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky potvrzuje, že akceptuje pro dodávku zboží Obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup uměleckých předmětů a objednávku služeb prostřednictvím internetového obchodu, který provozuje Markéta Menčíková.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je
Markéta Menčíková, Vražkov 156, 41301 Roudnice nad Labem, IČO: 66116813 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.
Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel (Prodávající).

Prodávající je Markéta Menčíková, Vražkov 156, 41301 Roudnice nad Labem.

Zákazníkem mého internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Uzavření kupní smlouvy - vzniká momentem objednání a potvrzení přijetí objednávky kupní smlouva uzavřená za pomoci prostředků komunikace na dálku. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. při osobním jednání je momentem uzavření kupní smlouvy platba zálohy, případně plné ceny.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré podané objednávky jsou závazné a odeslaná objednávka se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy.

2. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny prodávajícímu.

6. Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

Cena zboží

Všechny ceny uvedené v obchodě jsou koncové, nejsem plátce DPH.

 

Charakteristiky zboží

Název zboží a jeho hlavní charakteristiky jsou uvedeny na stránkách jednotlivých produktů.

 

Dodací a platební podmínky

Díla na zakázku: dodací podmínky budou sjednány při jednání o konkrétní zakázce, termín vyhotovení je cca 3 týdny.

Možnosti platby:

Platba hotově. Zaplatíte v hotovosti při předání zboží 

Bankovním převodem na účet: 2200247306/2010

Zboží bude expedováno až po připsání celé částky na účet.

Doprava - ČR

Vzhledem k povaze zasílaných předmětů je poštovné a balné účtováno dle ceníku na webových stránkách.

O odeslání zásilky informuji emailem, součástí je také informace o předpokládaném termínu doručení. Zboží zasílám Doporučeně nebo jako  "Balík do ruky" prostřednictvím České pošty. Zásilka je pojištěna.

Převzetí zboží

Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím České pošty doporučuji provést kontrolu vnějšího stavu zásilky.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných závadách. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

Kupující, který je spotřebitelem, není sice povinen provést prohlídku zboží při převzetí, jako kupující, který není spotřebitelem, avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným komplikacím při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může kupující uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může také odmítnout převzetí poškozené zásilky a uvést tuto skutečnost do přepravního dokladu.

 

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel dle občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla faktury, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Odstoupení od smlouvy společně se zbožím musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty na adresu: Markéta Menčíková, Vražkov 156, 41301 Roudnice nad Labem.

Zboží musí kupující zaslat na své náklady a doporučeně na uvedenou adresu. Doporučuji zásilku pojistit. Zabaleno musí být tak jak bylo zasláno, aby nemohlo dojít k poškození. V zásilce musí být doklad – faktura nebo paragon.
Nezasílat dobírkou - ta nebude přijata!

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašlu převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Možnost odstoupit od smlouvy neplatí u předmětů a služeb objednaných na zakázku nebo na zakázku upravených.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, e) na dodávku novin, periodik a časopisů, f) spočívajících ve hře nebo loterii.

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
Zboží se již prodalo, byla omylem uvedena jiná cena nebo zákazník v předchozím nákupu zboží neodebral nebo nezaplatil a způsobil tak prodávajícímu škodu. Nebo pokud nebude platba připsána do 30ti kalendářních dnů.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

Reklamace

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu e-mailem na adresu mencikovamarketa@seznam.cz nejlépe s fotodokumentací poškození.

Oprávněné reklamace řeší prodávající. Místem pro uplatnění reklamace je adresa: Markéta Menčíková, Vražkov 156, 41301 Roudnice nad Labem. Zákazník osobně nebo poštou zašle reklamovaný výrobek. Balík musí obsahovat :

1. reklamovaný výrobek včetně jeho příslušenství, které je součástí ceny výrobku

2. kopii nákupního dokladu

3. podrobný popis závady

4. výrobek musí být zabalen tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození během přepravy

Bez výše uvedených náležitostí je znemožněna identifikace a závada zboží - reklamace nemůže být vyřešena. V případě oprávněné reklamace bude tato vyřízena nejpozději do 30 ti dnů a náklady s reklamací spojené hradí prodávající. Upozornění: poštovné za odeslaný výrobek k reklamačnímu řízení hradí kupující. V případě oprávněné reklamace bude kupujícímu tento náklad uhrazen. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na úhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

Záruční lhůta

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem a trvá v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

1. při dopravě zboží

2. mechanickým poškozením zboží

3. nesprávným skladováním, nesprávně provedenou montáží

4. neodborným zacházením s výrobkem, používáním výrobku k jiným účelům než je určen

5. zanedbáním péče o výrobek včetně jeho příslušenství

6. běžným opotřebením výrobku způsobené jeho používáním

7. přírodními živly nebo vyšší moci

Kupující je povinen dodané umělecké dílo prohlédnout a bez zbytečného odkladu do 3 dnů výrobce informovat o zjištěných vadách. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující poslat písemně nebo e-mailem ve lhůtě do 2 dnů od převzetí uměleckého díla. V písemném oznámení musí kupující uvést o jaké vady se jedná a jak se projevily. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit kopii faktury, doklad o zaplacení a dodání díla, kterého se reklamace týká. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za škody z neodborného používání, škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto druhu se nevztahuje záruka. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí reklamace o způsobu jejího vyřízení.

Záruční podmínky:

záruka je 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 dnů, do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

Reklamace služeb dopravních společností

Zásilku zasílám prostřednictvím České pošty. Může se stát, že cestou dojde z nějakého důvodu k poškození zásilky. Řiďte se proto následujícími pokyny:

1. Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem.

2. V případě poškození obalu (roztrhaný, rozmočený) sepište s dopravcem protokol o poškození zásilky.

3. Nenechte se dopravcem přesvědčit, že zásilka nebyla dobře zabalená, balení zásilky se věnuji s velkou důsledností.

4. V případě jakéhokoliv problému s dopravní společností mě prosím co nejdříve informujte. V e-mailu uveďte "Stížnost na dopravu", popište problém, uveďte své kontaktní údaje a číslo faktury (zásilky).

5. Poškozené zásilky nemohou být Vaší starostí a nesmí vám znepříjemňovat nakupování v mém e-shopu.

Podepsáním dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží převzal a že je mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené přepravou zboží nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.  

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.  

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Ochrana osobních dat

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo mi byla sdělena během jednání o zakázce jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.

Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu. Ochrana dat podléhá zákonu o GDPR, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

 

Autorská práva

Veškeré mé autorské umělecké dílo a obsah těchto stránek, spolu se všemi obrázky, podléhá platným zákonům o autorských právech /kopírování, plagiátorství atp. přísně zakázáno/. Všechny materiály jsou určeny jen k prohlížení. Není povoleno pořizovat si kopie, výjimkou jsou kopie určené k soukromým účelům. "Soukromý účel" znamená nekomerční, domácí použití jednotlivců, zahrnující pořízení maximálně jedné kopie každého digitálního obrázku. Prodáním uměleckého díla nejsou prodány také autorská práva. Koupení obrazu, kresby, znamená koupení uměleckého díla jen na jeden účel, ne na množení, grafické či jiné šíření a použití. V tomto případě je možné smluvně dohodnout použití díla pro konkrétní využití a čas.

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení výše uvedených podmínek, platnou cenu objednaného zboží (včetně expedičních nákladů). Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující vázán.

 

Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 8.7.2014 do vydání nových obchodních podmínek.

                                                                                                                

 


s